Tuesday, February 5, 2013

Peaceful Demonstration @ the parade, flyer fyi

If you plan to join us at 830 am @ Phuoc Loc Tho statues to prepare a peaceful demonstration at the parade, please download the back to back file and print out for your information on where we meet and our rights.

https://docs.google.com/file/d/0B8AFtYtLSD3GLWRDSVFxUmdEYVE/edit?usp=sharing

Thursday, January 31, 2013

Homemade signs

Please go to the following URL to download the pdf. Please print out any of the following signs to bring to the parade. For every two signs of political messages, please have signs wishing people happy new year. :-) 

To make these signs:
1) Print out two desired signs, each in a hard paper like a photo paper. 
2) Staple them on either side of a flat paint stir-up stick that you can get free from Home Depot.
3) Voila. Light and easy to carry.

http://dl.dropbox.com/u/69382190/SIGNS-3.pdf

Please dress well for Sunday march or peaceful demonstration

Depending on what the response is from the parade organizers of including or excluding us from the march, we will be there with signs. We will need allies to be there with us. We will either march in the parade or stand on the sideline in with signs. Please try to attend on Sunday and dress up well for Tet. If you have access to traditional Vietnamese garments, please wear them to the parade. Dressing well for Tet means, no all white clothing b/c that represents death. Red and yellow are festival colors for Tet. Please come with cameras and video recorders to document the event for us. We will ask for the photos to be shared later at our blog site and website. www.vietlgbt.org  Signs you can print out at home and staple to a paint-stirring stick can be downloaded here:  http://dl.dropbox.com/u/69382190/SIGNS-3.pdf

Wednesday, January 30, 2013

Needing Allies to make your stance with the parade organizers

We are asking that ally organizations to write to the organizers to let them know your stance about our place in the parade. Thanks. Gina http://littlesaigontetparade.org/?page_id=29

Tuesday, January 29, 2013

THÔNG BÁO GỬI CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNGTHÔNG BÁO GỬI CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG

Ngày 29, Tháng 1, 2013


ĐẠI DIỆN LIÊN LẠC:
English: Natalie Newton (Ô-Môi)

Vietnamese: Pierre Tran (Gay Vietnamese Alliance) (714) 743-0080; pierrenhantran2000@yahoo.com
Webpage: www.vietlgbt.org

LIÊN HỘI NHỮNG TỔ CHỨC NGƯỜI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI, SONG TÍNH, VÀ CHUYỂN GIỚI TÍNH (LGBT) MỸ GỐC VIỆT SẼ TỔ CHỨC GIAN HÀNG TẠI HỘI CHỢ TẾT SINH VIÊN, QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH LỊCH SỬ, HỌP BÁO, VÀ MONG SẼ ĐƯỢC THAM DỰ DIỄN HÀNH TẾT CỘNG ĐỒNG 2013 TẠI WESTMINSTER

Các ngày 2 và 8-10 tại QUẬN CAM

ORANGE COUNTY (CA) – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013! – Liên hội những tổ chức đồng tính luyến ái, song tính, và chuyển giới tính (LGBT) Mỹ gốc Việt xin kính mời toàn thể mọi người cùng tham dự các Sự Kiện Tết Năm Thứ Tư của chúng tôi. Chủ đề năm nay của Hội Chợ Tết Sinh Viên là “Lao Nhanh Như Con Rắn.” Chúng tôi kêu gọi quý vị hãy hỗ trợ những thay đổi tích cực “nhanh như rắn” cho những người LGBT Mỹ gốc Việt vẫn còn chịu những kỳ thị, ác cảm và mặc cảm.

Chúng tôi xin kính mời mọi người đến tham dự những sự kiện năm nay: Họp Báo (02/02/2013), Gian Hàng trong Hội Chợ Tết Sinh Viên (02/08-02/10), cuộc diễn hành Tết Cộng Đồng tại Westminster đang chờ đời sự chấp thuận của ban tổ chức cuộc diễn hành (02/10), và cuộc Quảng Bá Hình Ảnh Những Người Việt LGBT trong Lịch Sử.

Chúng tôi sẽ đi diễn hành, chia sẻ kiến thức, và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt qua những hoạt động cho sự bình đẳng và đồng cảm cho tất cả mọi người. Việc mừng Tết năm nay của Liên Hội những Tổ Chức người Việt LGBT sẽ diễn ra như sau:

Thứ Bảy, Ngày 2, Tháng 2, Họp Báo (3:30-4:30 chiều):

Thông báo cho cộng đồng về những sự kiện của Liên hội những tổ chức người Việt LGBT tại Hội Chợ Tết Sinh Viên, Diễn Hành Tết Cộng Đồng, và cuộc Quảng Bá Hình Ảnh Những Người Việt LGBT trong Lịch Sử. Chúng tôi đang mong đợi được lắng nghe mọi người đối thoại với Liên hội LGBT. Địa điểm tại The Gay and Lesbian Center of Orange County, 1605 N. Spurgeon StreetSanta Ana, CA 92701.

Ngày 8 dến 10, Tháng 2 Gian Hàng Tại Hội Chợ Tết Sinh Viên:

Năm nay là năm thứ hai chúng tôi có gian hành tại Hội Chợ Tết Sinh Viên để cung cấp những thông tin bằng hai thứ tiếng về người đồng tính luyến ái Việt Nam, những vấn đề của họ, và giới thiệu những nhóm hỗ trợ. Các thiện nguyện viên tại gian hàng sẽ điều khiển các trò chơi có thưởng và trả lời các câu hỏi. Chúng tôi sẽ có những tài liệu Lịch Sử về Người Việt LGBT. Các thiện nguyện viên của Liên Hội sẽ có mặt tại gian hành trong suốt ba ngày hội chợ tại Gian Hàng Số SW 38. Xin hãy đến tham gia vào các trò chơi, thu thập các tài liệu, và trò chuyện với chúng tôi! http:www.tetfestival.org

Chủ Nhật, Ngày 10, Tháng 2, Diễn Hành Tết Cộng Đồng:

Sự tham gia của Liên Hội những tổ chức người Việt LGBT hiện đang còn trong vòng đàm phán với ban tổ chức cuộc diễn hành. Chúng tôi hy vọng sẽ được chấp thuận tham gia vào cuộc diễn hành, đây là lần thứ tư trong suốt bốn năm qua. Mọi chi tiết sẽ được thông báo tại cuộc Họp Báo ngày 2 tháng 2 và trên mạng: www.vietlgbt.org.

Cuộc Quảng Bá Hình Ảnh Những Người Việt LGBT trong Lịch Sử:

Cuộc Quảng Bá này nhằm mục đích mang lại sự nhìn nhận những đóng góp của người Việt LGBT trong lịch sử Việt Nam và lịch sử người Mỹ gốc Việt. Những poster và những tài liệu trên trang blog của chúng tôi sẽ gồm có các hình ảnh của những nhân vật được biết đến là những người đồng tính, song tính, hoặc chuyển giới gốc Việt, và họ đã có những đóng góp quan trọng trong lịch sử, văn hoá, và xã hội Việt Nam. Những nhân vật này điển hình gồm có nhà thơ Xuân Diệu, ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài, và những người “đồng cô” của đạo Mẫu, một tôn giáo thuần Việt. Ngoài ra, những người LGBT Mỹ gốc Việt cũng là những người bình thường như mọi người. Họ có những đóng góp quan trọng cho đời sống của cộng đồng người Mỹ gốc Việt qua những công việc trong các ngành dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, và cơ quan chính phủ.

Sơ Lược về các tổ chức LGBT Mỹ gốc Việt:

Sống Thật Radio là một cơ quan có quá trình gắn bó lâu dài với cộng đồngViệt Nam, với chủ trương nâng cao sự nhận thức và chấp nhận người ĐTLASTĐCGT trong cộng đồng. Sống Thật Radio đảm trách một chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần, tập trung vào việc nâng cao ý thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan tới người ĐTLASTĐCGT. Sống Thật Radio cũng tổ chức các sinh họat về xã hội và chính trị để bênh vực, hỗ trợ, và tạo sức mạnh cho cộng đồng ĐTLASTĐCGT Mỹ gốc Việt. Sống Thật Radio có trụ sở tại San Jose. www.songthat.com

Ô-môi là một nhóm hỗ trợ dành cho người Đồng tính luyến ái Nữ, song tính Nữ và người điều chỉnh giới tính gốc Việt. Mục đích cuả chúng tôi là cung cấp 1 môi trường yểm trợ và thông tin cho người Đồng tính luyến ái Nữ, song tính Nữ và điều chỉnh giới tính gốc Việt để ra mặt và thiết lập mạng lưới sinh hoạt với nhau. Hội cũng nổ lực bênh vực cho quyền lợi và sự công khai được nhìn nhận của các thành viên. Hội Ô-môi có trụ sở tại miền Nam California.

Gay Vietnamese Alliance mang sứ mệnh là cung cấp 1 môi trường an toàn và yểm trợ cho người Đồng tính luyến ái Nam, song tính và điều chỉnh giới tính gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới để thiết lập mạng lưới, lên tiếng tranh luận về những vấn đề, quảng bá cuộc sống lành mạnh và khích lệ phát triển tài lãnh đạo. http://gayvietalliance.blogspot.com/

Sống Thật Orange County là một nhóm hỗ trợ những người Việt LGBTđược bảo trợ bởi cơ quan Asian Pacific AIDS Intervention Team.

Vietnamese Rainbow of Orange County (VROC) là một nhóm hỗ trợ và sinh hoạt dành cho những người Việt LGBT và thân hữu ở Quận Cam.

Press Release about Tet 2013

-->
FOR IMMEDIATE RELEASE
January 29, 2013

MEDIA CONTACTS:
English: Natalie Newton (Ô-Môi) 
Vietnamese: Pierre Tran (Gay Vietnamese Alliance) (714) 743-0080; pierrenhantran2000@yahoo.com
Webpage: www.vietlgbt.org

PARTNERSHIP OF VIET LGBT ORGANIZATIONS STAFFS A BOOTH AT UVSA TET FESTIVAL, CONDUCTS GAY VIETNAMESE HISTORY CAMPAIGN, PRESS CONFERENCE, AND MARCHES IN TET PARADE 2013

FEBRUARY 2 and 8-10 IN ORANGE COUNTY

ORANGE COUNTY (CA) – Mung Xuan Quy Ty 2013! –The Partnership of Viet Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Organizations invites all to participate in our Fourth Annual Tet Events in support of Viet LGBTs. This year’s UVSA Tet Festival theme “Swift as a Snake.” The Partnership of Vietnamese LGBT Organizations invites all to support positive change as ‘swift as a snake’ for Vietnamese American LGBTs who experience discrimination and social stigma.

We invite everyone to our four public events: Press Conference (Feb 2), UVSA Tet Festival Booth (Feb 8-10), pending participation in the Little Saigon Tet Parade (Feb 10), and Viet LGBT History Campaign.

We march, educate, and continue to serve the Vietnamese American community through our commitment to equality and compassion for all.  The 2013 Viet LGBT Tet Celebrations will proceed as follows:

Saturday Feb 2, Public Press Conference (3:30-4:30pm):
Our public Press Conference will inform the public about the Viet LGBT Tet events at the UVSA Tet Festival, Tet Parade, and Viet LGBT History Campaign. We invite participants to dialogue with the Partnership of Viet LGBT Organizations about our Tet events and any other questions about our community efforts. The Gay and Lesbian Center of Orange County, 1605 N. Spurgeon Street Santa Ana, CA 92701.

Friday Feb 8 through Sunday Feb 10, Festival Booth:
Our Second Annual Tet Festival booth will feature bilingual informational pamphlets on Vietnamese homosexuality, LGBT issues, and coming out support groups. Our bilingual volunteers will facilitate games, prizes, and answer community questions. We will feature buttons, signs, and information from our Viet LGBT History Campaign. Volunteers from the Partnership of Viet LGBT Organizations will host the booth all three days from open to close at booth #SW 38. Join us for games, informational flyers, and conversation!  http://www.tetfestival.org/

Sunday Feb 10, Parade Gathering:
Viet LGBT participation is currently under negotiation with our organizers and the Organizing Board of the Tet Parade. The Partnership of Viet LGBT Organizations looks forward to participating in the parade for our fourth consecutive year. Details to follow at the Press Conference on February 2nd and online at www.vietlgbt.org.

Ongoing Viet LGBT History Campaign:
Our Viet LGBT History Campaign aims to bring visibility to the contributions of LGBTs in Vietnamese and Vietnamese American history. Our posters, signs, and online resources will include photographs and images of such figures who are publicly homosexual, transgender, or bisexual and Vietnamese, and who have significantly contributed to Vietnamese history, culture, and community politics. Some figures include gay poet Xuan Dieu, transgender singer Cindy Thai Tai, and cross-dressing spiritual leaders called ‘dong co’ of the Mau religion indigenous to Vietnam. Everyday Vietnamese American LGBT individuals also contribute to the well-being and strength of the Vietnamese American community through their work in social service nonprofits, mental health care, higher education, medical care, and government services.

About the Vietnamese LGBT groups:

Song That Radio in San Jose is a Vietnamese American nonprofit (501c3), working to increase LGBT visibility and inclusivity in the community. Song That hosts a weekly Vietnamese-language radio program on LGBT issues. Song That also organizes social and political events that aim to advocate for, support, and empower the Vietnamese American LGBT community. www.songthat.com.

O-Moi is a support group for lesbian, female bisexual, and transgender people of Vietnamese-descent. Its goal is to provide a support and resource space for queer, female Vietnamese to come out and network. It also endeavors to advocate the rights and visibility of its members. O-Moi is based in Southern California.

Gay Vietnamese Alliance has a mission of providing a safe and supportive environment for Vietnamese-identified gay, bisexual, transgender men from all over the world to network, voice issues, promote wellness, and foster leadership. www.gvalliance.blogspot.com

Song That Orange County is a Vietnamese-language support group for LGBTs. Vietnamese Rainbow of Orange County is a discussion and support group for Vietnamese American LGBTs.

Vietnamese Rainbow of Orange County (VROC) is a bilingual support and social group for Vietnamese LGBTs.

Tuesday, February 15, 2011

Tet Parade in San Jose, 2/20 Sunday 11 am

FOR IMMEDIATE RELEASE February 15, 2011

Press Release Contact:

Duc Le (Song-That Radio Program) (408) 314-9539dongsongthat@yahoo.com

Gina Masequesmay (Ô-Môi) 818-450-5954 masequesmay.gina@yahoo.com

Thanh Do (Gay Vietnamese Alliance) (408) 718 – 7647 thanhis@yahoo.com

Partnership of Vietnamese-American Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Organizations to march in Tet Spring Festival to increase community Awareness about our happy existence as well as our struggles for rights and acceptance in a free society and to pave the ways for the next generation of LGBTs so that they can live openly, happily, without fear, and discrimination or suffering depression that can lead to thoughts of suicide.

San Jose, CA – Press Release

On Sunday, February 20, 2011, from 11 am to 1 pm, the Partnership of Vietnamese-American Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Organizations including Song That Radio, O-Moi and Gay Vietnamese Alliance will be marching in the 2011 Vietnamese Spring Festival & Parade in downtown San Jose to increase community awareness about our happy existence as well as our struggles for rights and acceptance in a free society. By marching at the 2011 Vietnamese Spring Festival & Parade, we also want to present a positive image of Vietnamese-American LGBT in the community which will hopefully help parents to accept and support their LGBT children more, opening the closet door for Vietnamese-American LGBT in the Community and paving the ways for the next generation of LGBTs so that they can live openly, happily, without fear, and discrimination or suffering depression that can lead to thoughts of suicide.

This march is also to demonstrate that there is a thriving Vietnamese-American LGBT community in the San Jose Bay Area and beyond.

About the Vietnamese LGBT groups:

Song That Radio is a grass-roots Vietnamese community organization, working to increase LGBT visibility and inclusivity in the community. Song That hosts a weekly Vietnamese-language radio program, focusing on enhancing community awareness of LGBT issues. Song That also organizes social and political events that aim to advocate for, support, and empower the Vietnamese-American LGBT community. Song That is based in San Jose.

O-moi is a support group for lesbians, bisexual women, and transgenders of Vietnamese descent. Our goal is to provide a support and resource space for queer, female Vietnamese to come out and network. O-Moi is based in Southern California.

Gay Vietnamese Alliance provides a safe and supportive environment for gay, bisexual, and transgendered men of Vietnamese descent from all over the world to network, voice issues, promote wellness and foster leadership. GVA is based in Northern California.

In our ongoing efforts to strengthen partnerships with the mainstream Vietnamese and American society, we welcome dialog with the media and other community partners. To join us in the march, we will be meeting at:

WHEN: Sunday, February 20, 2011; The Parade starts at 11:00 AM, but Organizers want all units must arrive at Victory Parking Lot by 8:00 AM or at least before 9:00 AM

WHERE: Victory Parking Lot on Market Street, between E. Santa Clara and St. John (next to GumboJumbo Restaurant)

*Look for our banners: Sống Thật Radio, Ô-Môi and Gay Vietnamese Alliance in the parking lot or at the starting point on Market street.

**There are many parking spaces on St. John Street and many parking spaces nearby.

THEME: UNITED IN LOVE

For more information about our organizations, please visit the following websites:

Sống Thật Radio http://www.songthat.com/

Gay Vietnamese Alliance http://www.gvalliance.org/